Page 1 of 1

Strøm nedkoblet "gamle lokale"

Posted: 16 Jul 2017 16:07
by are
I forbindelse med flytting til nytt lokale er strømskapet nå flyttet for oppkobling i nye lokalet. Det er dermed ikke lenger strøm på spillene i dagens lokale.

Strøspilling og behov til mekking og annet kan dekkes igjennom "huskurser".